untitle http://untitle.20r.ir/ fa http://blog.ir/ Mon, 05 Dec 2016 14:08:58 +0330 سلام دنیا http://untitle.20r.ir/1395/09/15/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7 <div style="direction:rtl"><p>این یک مطلب نمونه است<br></p></div> Mon, 05 Dec 2016 14:08:58 +0330 http://untitle.20r.ir/1395/09/15/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7#comments محمد النصار http://blog.ir/blogs/rGmaPGUWiU0/posts/dwKhy99xC9g 0 عنوان دومین مطلب آزمایشی من http://untitle.20r.ir/1393/08/03/my-second-test-post <div style="direction:rtl"><p>این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.</p> <p>زکات علم، نشر آن است. هر <a href="http://blog.ir">وبلاگ</a> می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است. </p> <p>همچنین <a href="http://blog.ir">وبلاگ</a> نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق <a href="http://blog.ir">بلاگ</a> انجام می دهند افزوده می شود. </p></div> Sat, 25 Oct 2014 16:11:18 +0330 http://untitle.20r.ir/1393/08/03/my-second-test-post#comments محمد النصار http://blog.ir/blogs/rGmaPGUWiU0/posts/Jp_H3wJJYpA 1 بلاگ بیان وبلاگ وبلاگ نویسی عنوان اولین مطلب آزمایشی من http://untitle.20r.ir/1393/08/03/my-first-test-post <div style="direction:rtl"><p>این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.</p> <p>مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار! <br></p> <p>اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند. <br></p> <p>همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند. </p></div> Sat, 25 Oct 2014 16:11:18 +0330 http://untitle.20r.ir/1393/08/03/my-first-test-post#comments محمد النصار http://blog.ir/blogs/rGmaPGUWiU0/posts/tbqChrlwWDY 0